top of page

אומנות לחימה - ACT
בכלי נשק קרים וידיים ריקות 

מדריך: רונן הררי​


ACT = ARMED COMBAT TACTICS

היא שיטת לחימה שפותחה בישראל, השיטה מתמקדת בפיתוח יכולת לחימה מעשית בכלי נשק קרים ובידים ריקות.

הלמידה היא דרך תרגול וקרבות במגע מלא, בכלי אימון בטיחותיים.

נלמד להילחם בסכין, מאצ'טה, כלים מאולתרים, בידיים ריקות עם סכין כנגד סכין וכלים נוספים


אומנות לחימה היא דרך טובה ל:

- שיפור הבטחון העצמי

- מודעות עצמית

- הבנת הגוף והסביבה

-הבנת האיומים והסיכונים סביבנו - ואיך יוצאים מהם בחוכמה!

-העלאת השליטה העצמית בכל תחומי החיים.

מוזמנים ומוזמנות!

פעיל כל השנה

משך החוג - 

יום רביעי 18:30-20:00

ימי פעילות -

קט רגל

מקום - 

לקוח חוץ - 200 ש"ח

חבר קיבוץ- 170 ש"ח

מחיר - 
bottom of page