top of page
Carpenter Measuring Wood

נגרות

אחראים: משה שלח וגיא אבירם

העבודה בנגריה עצמאית במהלך השנה, אך מחייבת בקורס הכשרה ייעודי , שרק לאחריו ניתן להיות מנויים ולהיכנס לעבוד עצמאית.

כדי להיות מנוי בנגריית החובבים יש למלא את הטופס:

מילוי הצהרה

*קורס נגרות בקיבוץ - אינו זמין לעת עתה בנגריית חובבים.  

לפרטים נוספים - משה שלח 052-3784519 

נגריית חובבים

מקום - 
bottom of page