פסנתר

מדריך: ארנון שרון
בתיאום אישי עם ארנון 052-6086911

מכיתה א' ומעלה

ספטמבר 2019- יוני 2020

משך החוג - 

95 ש״ח לשיעור, קיבוץ - 75 ש"ח

מחיר -