top of page

נהלי הרשמה ומדיניות ביטולים - חוגי ילדים ונוער

 עונת הפעילות תיפתח ב- 1/9/2023 ותסתיים ב- 20/6/24 


הרשמה תתבצע דרך האתר: www.pnaimm.co.il  - החל מ-10.8.23, על בסיס מקום פנוי. אנא הקדימו להירשם.
ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד - רק לאחר שהוסדרה ההרשמה לחוג. 
קיום
החוג - מותנה במספר משתתפים מינימום והנהלת מרכז הפנאי רשאית לשנות מועדים, תכנים ומדריכים.
בחופשות ב
ית הספר (בחגים) - לא יתקיימו חוגים  (פירוט מטה) 

• מחיר החוג - מגולם בחגים וחופשות אלו. 
 

תנאי תשלום 
ילדי חוץ - התשלום יבוצע בכרטיס אשראי - ע"י הוראת קבע, בכל 
10 לחודש העוקב (לדוגמה: ב-10/9 יבוצע החיוב על ספטמבר) 

ילדי קיבוץ - זכאים לסבסוד מטעם החינוך משלים - עד 500 שח בחודש (לא כולל ציוד), למשך 10 חודשי פעילות בלבד (ספטמבר עד יוני)  כולל חוגים מחוץ לקיבוץ. 

החזרים על חוגים מחוץ לקיבוץ - יבוצעו כנגד קבלות בלבד- ועד חודשיים אחורה!

על כל חוג - יש השתתפות עצמית של 10 שקלים לחוג בלבד , שאר התשלום הוא על חשבון החינוך. 

מחיר החוג- מגולם בחגים וחופשות, ולכן לא יינתן זיכוי עבור חופשות וחגים הנופלים על ימי הפעילויות.

ההשתתפות בחוג- מותנית בהסדרת ההרשמה והתשלום מראש.

הפסקת חיוב בגין הפסקת פעילות

• הפסקת חוג- תתאפשר רק עד התאריך 30/4! 

 לאחר מועד זה- ההתחייבות היא עד סוף השנה, ולא יתבצע זיכוי! (למעט מקרים חריגים ובעיות רפואיות)
הפסקת החיוב - תתבצע רק אם נמסרה הודעה בכתב,  למייל:
 Hugim@mmm.org.il
הפסקת החיוב - תוכל להתבצע בסוף החודש העוקב למועד קבלת ההודעה, ולא רטרואקטיבית. 

 


חגים בהם לא תתקיים פעילות חוגים: 

 • ראש השנה 

 • יום כיפור  

 • חג סוכות 

 • חוהמ פסח

 • ערב יום השואה (שיעורים עד 19:00) 

 • ערב יום הזכרון (שיעורים עד 18:00) 

 • יום הזכרון 

 • יום עצמאות 

 • שבועות

שנה טובה, מהנה ומוצלחת!!

bottom of page