קרב מגע

1/5

מדריכה: יעלה אלישר

בניהולו המקצועי של אילן פדלון עמותת "קרב מגע ישראלי"

מיועד לגן חובה - כיתות ז'

ספטמבר 2019- יוני 2020

משך החוג - 

יום שישי:

גן חובה - כיתות א': 12:30- 13:15

כיתות ב'-ג': 13:15- 14:00

כיתות ד'-ז': 14:00- 15:00

ימי פעילות -

חדר חוגים

מקום - 

190 ש״ח, קיבוץ - 170 ש"ח

מחיר -