top of page

נהלי הרשמה ומדיניות ביטולים - חוגי מבוגרים

* חוגי המבוגרים פועלים לאורך כל השנה, למעט  ערבי חג,  חג, וחופשות מדריכים עפ"י חוק. 

* מחיר החוג- מגולם שנתית כולל חגים וחופשות, ולא יינתן זיכוי עבור חופשות וחגים הנופלים על ימי פעילות.

* במידה ומעוניינים להצטרף לחוג חדש - יש להסדיר הרשמה טרם הגעה לחוג, במייל או באתר (בטופס ההרשמה). 
* ההרשמה היא רק עבור הצטרפות לחוג חדש, במידה וממשיכים באותו חוג משנה קודמת - אין צורך לחדש את ההרשמה בתחילת שנה. 

* הודעה על סיום החוג - היא באחריות המשתתף בלבד  (לא המדריך!)

  ותתבצע רק אם נמסרה הודעה בכתב למייל החוגים (hugim@mmm.org.il).

* הפסקת החיוב - תתבצע בסוף החודש - מרגע קבלת ההודעה.

* ההתחייבות לחוג היא חודשית. השתתפות רק בחלק מהחודש - תחושב כחודש מלא, 

   ואין זיכוי רטרואקטיבי - עבור אי השתתפות. 

* חברי קיבוץ - יכולים לראות את פירוט החיובים בדוח תקציב (לסמן קטגוריית "חוגים" לפי חודש רלוונטי) 
* לקוחות חוץ - המשלמים בכרטיס אשראי- שימו לב שהחיוב באשראי מתבצע אחורה - ב-10 לחודש העוקב .

 

בשאלות בנושאי חוגים, הרשמות וכדומה מוזמנים לפנות אלינו תמיד...
משרד החוגים:  04-6394632 
ימי א'-ה' בשעות 8:30-16:00.


בברכת שנת פעילות מוצלחת ומהנה,

צוות מרכז הפנאי.
 

bottom of page