top of page

כדורגל

החל מ-2019 מועדון הכדורגל "הפועל מעגן מיכאל" התאחד עם מועדון "הפועל חוף הכרמל".

מרגע האיחוד- ההרשמה הינה דרך מרכז מירב בלבד!

 

*(החזר כספי - לילדי הקיבוץ - הינו מול קבלות בלבד, למייל החוגים, ולא יאוחר מחודשיים) 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשי מימון,

המנהל המיקצועי של מועדון הכדורגל

טלפון - 052-6160005 

מייל - hapmm@mmm.org.il

אוגוסט- יוני

משך החוג - 

מגרש הכדורגל במעגן מיכאל

מקום - 
bottom of page