top of page

פרחי אורווה

מדריכות: מיכל גרוס (מנהלת האורווה),יהב כהן


פרויקט פרחי אורווה הינו מיזם איכותי שמטרתו להצמיח דור עתיד באורווה.
הפרויקט מיועד לילדים המתמידים באורווה בטווח הגילאים 8-12, אשר רוצים להרחיב את חווית המפגש עם האורווה והסוסים. לחוות וללמוד את עולם הסוסים מזווית אחרת שבה ניתן להגיע להגשמה עצמית ולחיבור משמעותי לטבע ולסוסים. מסגרת זו אינה תחרותית ומטרתה לייצר חוויה מהנה ולא מלחיצה לעולם הרכיבה.


הפרויקט נוצר על מנת לחבר את הרוכבים הצעירים לעולם הסוס. לחשוף אותם בהדרגה לפי היכולת הפיזית והשכלית לתרגילי רכיבה מגוונים ולטיפול השוטף בסוס תוך שמירה על הביטחון והעצמת הביטחון העצמי.


תנאי כניסה לפרויקט "פרחי אורווה" :
* לפחות שנתיים השתתפות בחוג במסגרת של שיעור בשבוע או יותר.

* השתתפות פעילה במהלך העונה בשיעור אחד בשבוע לפחות (מי שמשתתף במיזם חייב להיות גם רוכב פעיל באורווה)
*רצון ומוטיבציה ללמוד ולחקור את עולם הסוסים.

*רצון להשתלב בצוות האורווה ולעזור בפעילויות האורווה (גם בחופשים).


מסגרת הפעילות:

פרחי אורווה יפגשו אחת לשבוע לפעילות של שעה ורבע ויצאו לסיורים בימי שישי/חופש.


תכנים מרכזים בתוכנית: 
*שפת הגוף ותקשורת בין האדם לסוס.
*טיפול שוטף וחירום
*בריאות הסוס- וטרינריה
*ציוד לרוכב ולסוס
*תזונת הסוס
*מיומנויות רכיבה


בנוסף, נצא לסיורים מאורגנים (נשמח לעזרת הורה מלווה)ב: 
*בית חולים וטרינרי
*אליפות הארץ בדרסז' (רכיבה אומנותית) ובקפיצות ראווה.
*טיול רכיבה קבוצתי 

ועוד


מיועד לקבוצה של 5-7 ילדים
*תהיה עלות נוספת ליום טיול רכיבה קבוצתי

 

לפרטים נוספים מיכל- 052-4572462

אוקטובר- יוני

משך החוג - 

בוגרים (ממשיכים) - יום ראשון 16:00-17:15

צעירים (מתחילים) ג'-ה' - יום שלישי 15:45 - 17:00 

ימי פעילות -

 אורוות מעגן מיכאל 

מקום - 

150 ש"ח לחודש

מחיר - 
bottom of page