top of page

פילאטיס לנשים בהריון ואחרי לידה

מדריכה:נגה אונגר


האימון יתבסס על עקרונות הפילאטיס והתנועה תוך התייחסות למאפיינים נשיים ויתאים לנשים בהיריון ואחרי לידה וגם לנשים שעברו כבר מספר שנים מאז שילדו וחשות שהאיזון הגופני עדיין צריך תמיכה. 
מספר המקומות בקבוצה מוגבל כדי לשמור על תרגול מותאם ואישי. מוזמנות לנוע, לנשום, להעמיק ולהתחזק.

פעיל כל השנה

משך החוג - 

מענה אישי יינתן לכל הריונית בתוך שיעורי הפילאטיס הרגילים

ימי פעילות -
bottom of page