"מנוי ענת"

 ענת ברנד כפי יכולתך

מערכת שעות שבועית

מחירים:

1-2 שעות בשבוע - 200 ₪.
מנוי חיטוב ועיצוב (מוצעים 5 שיעורים שבועיים)- 250 ₪ לחודש
מנוי TRX - (מוצעים שני שיעורים שבועיים)- 200 ₪ לחודש
"מנוי ענת" - 300 ₪ לחודש. המנוי כולל אפשרות להגיע לכל שיעורי חיטוב עיצוב ורצועות
 

Swimmer Pattern
המחירים החדשים יחולו מחודש אוקטובר